Talebeleri ve Kendisinden Hadîs Alanlar

[1]

Buhârî’den hadîs alanlara gelince, bunların sayısı pek çoktur. Firabrî: el -Cami’u’s-Sahîh kitabını Buhârî’den doksan bin kişi işitti. Bu gün onlardan benden başka kimse kalmadı. Buhârî’nin meclisinde yir­mi binden fazla kişi hâzır bulunur ve kendisinden hadîs alırlardı, de­miştir.

Üstâdlaından: Üstâdlarından birçokları da Buhârî’den hadîs rivayet etmişlerdir: Abdullah ibn Muhammed el-Musnidî (229/843), Abdullah ibn Munîr (243/857), İshâk ibn Ahmed es-Sermâvî (?), Muhammed ibn Halef ibn Kuteybe (?) ve diğerleri bunlardan dır.

Akranlarından: Ebû Zur’a er-Râzî (264/877), Ebû Hatim er-Râzî (277/890), İbrâhîm el-Harbî (285/898), Ebû Bekr ibn Ebî Âsım (293/905), Musa ibn Harun el-Cemmâl (?), Muhammed ibn Abdillah ibn Süleyman Mutayyen el-Hadramî Ebû Ca’fer (297/909), İshâk ibn Ahmed ibn Zîrek el-Fârisî (?), Muhammed ibn Kuteybe el-Buhârî (Muhammed ibn İsmail’in yakını), Ebû Bekr Muhammed ibn Ca’fer ibn A’yen el-Bağdâdî (293/905).

Kendisind en Hadîs Alan Diğer Büyük Hafızlar: Salih ibn Muhammed el-Mulakkab bi-Cezere (293/905), Müslim ibnu’l-Haccâc el-Kuşeyrî (Sahîh sahibi; 261/874), Ebu’1-Fadl Ahmed ibn Seleme el-Bezzâr (286/899). Ebû Bekr ibn İshâk ibn Huzeyme (311/932), Muhammed ibn Nasr el-Mervezî (293/905). İmâm en-Nesa’î (303/915). Ebû îsâ et-Tirmîzî (279/892; Buhârî’ye çok i’timâd etmiştir). Umer ibn Muhammed el-Bahîrî, Ebû Bekr ibn Ebi’d-Dünyâ (281/894), Ebû Bekr el-Bezzâr (292/904), Huseyn ibn Muhammed el-Kabbânî (289/901), Ya’kûb ibn Yûsuf ibnu el-Ahrem (344/955), Ebû Muhammed Abdullah ibn Muhammed ibnu Naciye (301/913), Sehl ibn Şâzûye el-Buhârî, Ubeydulla h ibn Vâsıl, el-Kaasım ibn Zekeriyya el-Bağdâdî Ebû Bekr el-Mıtraz (305/917), Ebû Kureyş Muhammed ibn Cem’a, Muhammed ibn Muhammed ibn Süleyman el-Bâğandî (312/924), İbrâhîm ibn Musa el-Cuveyrî, Alî ibnu’l-Abbâs et-Tâbiî, Ebû Hâmid el-A’meş, Ebû Bekr Ahmed ibn Muhammed ibn Sadaka el-Bağdâdî, İshâk ibn Dâvûd es-Savvâf, Hâşid ibn İsmâîl el-Buhârî, Muhammed ibn Abdillah el-Cuneyd, Muhammed ibn Musa… Ebû Abdillah el-Ma’rûf bi’n-Nehrtîrî el-Bağdâdî (289/901), Ca’fer ibn Muhammed en-Nîşâbûrî, Ebû Bekr ibn Dâvûd, Ebû Kaasım el-Bağavî (310/922), Ebû Muhammed ibn Sâid (316/928), Muhammed ibn Harun  el-Hadramî  el-Bağrânî   Ebû Hâmid (321/933), Huseyn ibn İsmâîl el-Mehâmilî el-Bağdâdî (330/941); bu zât Bağdâd’da Buhârî’den tahdîs edenlerin sonuncusu dur. İbrâhîm ibn Ma’kıl en-Nesefî (295/907), Muhayyeb ibn Suleym, Muhammed ibn Yûsuf el-Firabrî (320/932), Muhammed ibn Ahmed Dellûbe, Abdullah ibn Muhammed el-Aşkar, Ebû Alî Husayn ibn Muhammed ed-Dârakî, Ahmed ibn Hamdûn el-A’meş, Muhammed ibn Mahmûd… Ebû Amr el-Mervezî ve en-Nesevî, Ca’fer ibn Muhammed ibni’l-Huseyn el-Cezerî, Ebû Hâmid ibnu’ş-Şarkî (325/936) ve kardeşi, Ebû Muhammed Abdullah eş-Şarkî, Muhammed ibn Süleyman ibn Fâris, Muhammed ibnu’l-Museyyeb el-Erğınânî, Muhammed ibn Harun er-Rûyânî (307/919) ve diğer birçok halk.[2]

el-Câmi’u’s-Sahîh’i Buhârî’den rivayet edenlerin sonuncusu Mansûr ibn Muhammed el-Bezdevî (329/940)’dir. Buhârî’den hadîs işittiği­ni söyleyenlerin en son vefat edeni ise Ebû Zahir Abdullah ibn Fâris el-Belhî (346/957)’dir.[3]
 
[1] Hedyu’s-Sârî, s.492-494, “Zikru tasânîfıhî ve’r-ravât anhu”; İrşâdu’s-Sâri,  s.33-36.

[2] Hedyu’s-Sârî, s.492-494; ‘İrşâdu’s-Sârî, 1,32-33.

[3] Kastallânî Mukaddime si, 32-33.

Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları; 51-53.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Talebeleri ve Kendisinden Hadîs Alanlar, İmam Buhari

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: