Şiirleri ve Nadide Sözleri

Buhârî’nin nazımdaki fesahati, nesirdeki fesahatin den az değildir. O, iki fenni de iyi yapardı. Şu kadar ki, bu husûsda ondan bize pek az şey ulaşmıştır. O da üstâdlarının üstadı İmâm Şafiî’nin şiir husu­sunda gittiği yola mı gitti, bilmiyoruz. Şafiî:

“Eğer şiir âlimlere ayıblılık ve eksiklik getirir olmayaydı, ben bugün muhakkak şâir Lebîd’den daha güzel şiir söyleyici olurdum” demişti.

İşte bu sebebden Buhârî de az nazm söylemiştir. Biz de ona, az şiir söyleyen şâirlerdendi, diyoruz. Yâhud da o çok nazm etmiştir de gün­lerin geçmesiyle zayi’ olmuştur. O asrın, şiir nazm etmenin muhaddis için bir eksiklik sayıldığı bir asır olması da muhtemeld ir ki, Buhârî anlaşmaya ve ilim neşr etmeye olan sevgisind en dolayı bu büyük içti­maî temayül dalgası ile beraber yürümeye mecbur olmuştur.

Buhârî’nin nazmından bâzıları şunlardır: el-Hâkim Ebû Abdillah Târîh’inde şöyle dedi: Ben Ebû Alî el-Mustemlî’nin el yazısı ile oku­dum; Buhârî şu beyti inşâd etmiştir:

“Müsâid zaman elde iken rükû ve sucûd fazlından istifâdeye çalış. Belki ölümün ansızın olur da kaçırdığın ibâdetleri telâfiye imkân bulamaz­sın. Nice sıhhatli kimseler görmüşsündür ki bir hastalık olmaksızın sapasağlam iken canı çıkıp gitmiştir.”

Râvî şunu da Buhârî’nin inşâd ettiğini söyledi:

“İnsanlara geniş bir huy ile güzel muamele edip hoşça geçinmeye ça­lış. Sakın insanlara karşı ürüp haykıran bir köpek olma”[1]

Râvî: Ebû Abdillah el-Buhârî şu beyti de inşâd etti, dedi:

“O hayvanlar gibi ki, boğazlanacak yerlere sevk olunup boğazlanıncaya kadar ecellerin in gelişini görmezler”[2]

Râvî: Ebû Abdillah Buhârî, Ebû Muhammed ed-Dârimî’nin ölüm haberi üzerine şu beyti inşâd etti, dedi:

“Eğer uzun müddet hayâtta kalırsan, bütün dostlarına kaybolup git­melerinden dolayı acınır durursun. Hâlbuki kendi nefsinin zevali ise, ey bîçâre insan, daha acınacak bir haldir.[3]

İşte Buhârî’nin şiirleri hep böyle vakit zayi’ etmemenin lüzumu­na, bilhassa vaktin ibâdetle doldurulm ası gereğine ve müslümân kişi­nin güzel ahlâk sahibi olmasına, serr ve zararından insanları selâmette kılmasına da’vet etmektedir.[4]
[1] el-Herru: Bir adamın yüzüne köpek gibi haykırmak.

el-Heriru: Köpek kısmı soğuğa tahammül edememekt en nâşi ürümekten aşağıca seslenmek manasınadır ki, sızlamak ve sinlenmek ve kağırdanmak tâbir olunur, herre’l-kelbu yehirru herîren denilir, ikinci bâbdandır (Kaamûs Ter.).

[2] Tabakaatu’ş-Şâfiiyye, ll, 5:ll, 16

[3] Bu beyit şu lâfızla da zabt ve rivayet edilmiştir:

“Eğer uzun müddet yaşarsan, bütün dostlarına kaybolup gitmeleri nden dolayı acı­nır durursun. Hâlbuki ey babasız, senin hayâtta kalman, daha acınacak bir hâl­dir.” (Hedyu’s-Sârî, s.482; İrşâdu’s-Sârî mukaddime si, s.36)

[4] Mehmed Sofuoğlu, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, Ötüken Yayınları: 62-64. 

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Şiirleri ve Nadide Sözleri, İmam Buhari

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: