ABDULLAH BİN ZEYD (Ebû Kılâbe)

Tâbiînin büyüklerinden. Hadîs ve fıkıh âlimidir. İsmi, Abdullah; Künyesi, Ebû Kılâbe’dir. Basralı’dır.
Doğum târihi bilinmemekteyse de vefâtı 104 veya 106, 107 târihleri olarak rivâyet edilir.

Eshâb-ı kirâmdan Sâbit bin Kays, Enes bin Mâlik, Tâbiînden Ebû Eyyûb-i Sahtiyanî ve Katâde’den
(r.anhüm) ders alıp, hadîs-i şerîf rivâyet etti. Hadîs ilminde sikadır (sağlam, güvenilir). Bir hadîs-i şerîfi öğrenmek için seyahat ederdi. “Hiç bir işim olmadığı halde Medine’de, sırf bir hadîs-i şerîfi daha önce
duymuş olan bir şahıstan dinlemek için üç gün kaldım” buyurdu. Hadîs-i şerîflerin toplanıp, yazılması
için uğraşırdı. Vefâtından evvel, kitaplarının Tâbiînin büyüklerinden, fıkıh âlimi ve evliyâdan Ebû Eyyûb-i
Sahtiyanî’ye (r.a.) verilmesini vasiyet etti. Bir deve yüküne yakın kitapları Ebû Eyyûb-i Sahtiyanî’ye verildi. Alim ve fazıl bir zâttı. Hikmet dolu pek çok sözleri vardır.

Devamlı helâl kazanmayı teşvik ederdi. Bunun için, Eyyüb-i Sahtiyânî’ye “Çarşıya git iş ara Zira en
büyük huzur, insanlara muhtaç olmamaktır” buyurdu. Yine bir zâta “Seni, geçimini temin ederken görmek, câmi köşesinde görmemden daha sevimlidir.” buyurdu. Sohbetine devam eden bir talebesi vardı.
O döküntü hurma satardı. O’na; “Ben, senin sohbet meclisinden faydalandığını zan ediyordum. Fakat şu
bir hakikattir; Allahü teâlâ her düşük şeyden bereketini almıştır.” buyurdu.

“Hem dünyâ, hem de âhirette yaşayan kimseye ne se’âdet” buyurunca “Âhirette nasıl yaşandığı”
kendisinden soruldu. “Dünya yaşayışında Allahü teâlâ’yı hatırından çıkarmadı ve daima O’na yalvardı ve
bu sayede de âhirette O’nun rahmetine mazhar oldu” buyurdu.

“Bir kimse bir bid’at ortaya çıkarırsa onunla harb ederim.”

“Allahü teâlâ’ya şükür yapılmasına vesîle olan dünyâlık insana zarar vermez.” “Bir sözü
anlamıyacak kimseye söyleme! Çünkü o söz, ona zararlı olup, fayda vermez.”

“Arzu ve istekleri peşinden koşanlarla beraber oturup kalkmayınız. Onlarla konuşmayınız. Çünkü,
sizi kendi sapıklıklarına düşürmelerinden, zihninizi karıştırmalarından korkuyorum.”

“Sana, din kardeşinden istemediğin bir şey ulaşırsa, onun için bir özür ara. Bir mazeret bulamazsan,
kendi kendine, belki benim bilmediğim bir durum vardır, de.”

“Kıyâmet günü Arş-ı a’lâ tarafından bir münâdi Yunus sûresi 62 nci âyet ile nida eder; “Ey Allah’ın
sevgili kulları! Sizin için bir korku yoktur. Siz mahzun da edilmezsiniz.” Bu nidadan sonra herkes,
başını yukarı kaldırır ve; inandık îmân ettik, derler. Ancak, münafıkların başları ise hiç yukarı kalkmaz ve
yere eğilirler.”

“Bir kimse ya iyiliği veya kötülüğü ister. Ancak kalbinde bir emr edici veya bir yasaklayıcı bulur.
Emr edici, iyiliği emr eder; yasaklayıcı, kötülükten alıkor.”

“Bid’at ehli ile oturmayınız. Onlarla sohbet etmeyiniz. Zira sizi dalâlete düşürebilir veya bilmediğiniz
kötülüklere bulaştırabilirler.”

“Alimler üç kısımdır. Bir kısmı, ilmi ile amel eder, insanlar da onun ilmiyle amel ederler. Diğer bir
kısmı, ilmi ile amel eder, fakat insanlar onun ilmiyle amel etmez. Başka bir kısmı da ilmiyle kendisi amel
etmediği gibi insanlar da amel etmez.”

“Allahü teâlâ, şeytana la’net edip, ona kıyâmet gününü gösterdi. Şeytan; Yâ Rabbi! İzzetin hakkı
için, ruh kendilerinde bulunduğu müddetçe insanların kalbinden çıkmayacağım, dedi. Allahü teâlâ bu
söze karşılık, izzetimin hakkı için ben de, onlarda ruh bulunduğu müddetçe tevbe etmelerine engel olmam.
Her zaman tevbe edebilirler, vaadinde bulundu.”

Abdullah bin Zeyd hazretleri namazlardan sonra “Allahümme innî es’elüke’t-tayyibât ve terk-elmünkerât
ve hubbe’l-mesâkîn ve en tetûbe aleyye ve izâ eratte lî ibâdike fitneten en tevevfanî
gayre meftûn.” duâsını okurdu.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:

“Ramazan ve kurban bayramlarını tehlîl, takdîs, tahmîd ve tekbîr ile süsleyiniz.”

“Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse imânın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye
Allah ve Resûlü, başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah içinsevmek. Üçüncüsü, bir kimseyi Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe
atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek.” “İşlerin en hayırlısı, çok aşırı veya eksik olmayıp, orta mertebede
olanıdır.”

“Allahü teâlâ benim için yeri bir araya getirdi. Yerin doğusunu ve batısını gördüm. Eğer
ümmetim melik olursa, bana gösterilen yerlere ulaşacaktır. Bana kırmızı ve beyaz iki hazine verildi.
Ben, rabbimden, umûmî bir dalgınlık sebebiyle ümmetimi helâk etmemesini, bir düşmanı
onlara musallat kılmamasını istedim. Allahü teâlâ: Yâ Muhammed, ben hüküm verdiğim zaman, o
artık geri çevrilmez, isterse bütün insanlar bir araya gelsin, buyurdu. Ben ümmetim için saptırıcı
olanlardan korkuyorum. Onlar üzerine kılıç geldiği zaman, kıyâmete kadar, artık onların üzerinden
kalkmaz. Ümmetimden bir topluluk, müşriklere katılıncaya, putlara tapınıncaya kadar kıyâmet
kopmaz. Ümmetim arasında yalancılar çıkacak. Onlar peygamber sanılacak. Halbuki son
Peygamber benim. Benden sonra Peygamber yoktur. Ümmetimden bir cemaat (topluluk) daima, doğru yola davet edici olacaklar. Allahü teâlâ’nın emri gelinceye kadar onlara, muhalifleri (düşmanları)
zarar veremeyecektir.”

 1) Hilyet-ül-evliyâ cild-2, sh-282

 2) El-A’lâm cild-4, sh-88

 3) Tehzîb-üt-tehzîb cild-5, sh-224

 4) Tezkiret-ül-huffâz cild-1, sh-94

 5) Sünen-i Dârimî cild-2, sh-470

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Ehli Sünnet Alimleri, Selef Alimleri

2 Yorum “ABDULLAH BİN ZEYD (Ebû Kılâbe)”

  1. tagut Says:

    Allah Razı Olsun

    Müsait olursanız sohbet etmek isterim bir gün msj posta atabilirsiniz


  2. […] Alıntı Yapılan Site Paylaş Abdurrahman Bin Ebî Zinâd tağut #0 Yorum yazan arkadaşlar, lütfen itirazlarınızı delillerini belirterek yazınız. Boş konuşmayınız. Laf olsun diye yorum yapmayınız. Henüz yorum yok. […]


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: