ABDULLAH BİN UBEYDULLAH BİN EBΠMULEYKE

Tâbiînin büyüklerinden. Doğum târihi bilinmemektedir. Künyesi Ebû Muhammed et-Teymî, el-
Kureşî, el-Mekîd’dir. Mekke-i Mükerreme’de yaşamış olup, yine orada 117 (m. 735) yılında vefât etmiştir.

Fıkıh, tefsîr, hadîs ve kırâat ilimlerinde büyük âlim olup, zamanının meşhûrlarındandır. Mekke’de
halifeliğini ilân eden Abdullah bin Zübeyr’in kadılığını yapmıştır. Harem-i şerîfin müezzini idi. İmâm-ı
Buhârî’nin rivâyetine göre otuz Sahâbî ile görüşmüş ve onlardan hadîs rivâyet etmiştir. Hazret-i Âişe
Ümmü Seleme, Abdullah bin Amr bin el-As, Abdullah İbn-i Abbâs, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin
Mes’ûd, Talha bin Ubeydullah, Abdullah bin Ca’fer, Abdullah bin Zübeyr, Hz. Osman ve Zekvân bunlardandır.


Kendisinden de Amr bin Dinar, Abdurrahman bin Ebî Bekr, Ata bin Ebî Rebâh, İbn-i Cüreyc, Yezîd
bin İbrâhîm, Cerîr bin Hâzim, Nâfi bin Amr ve birçok âlim hadîs rivâyetinde bulunmuştur. Ebû Zür’â ve
Ebû Hâtem Ebî Muleyke’nin sika (güvenilir) bir râvi olup, çok hadîs-i şerîf rivâyet edenlerden
(müksirûnden) olduğunu söylemişlerdir.

Buyurdu ki: “Ebû Cehl’in oğlu İkrime (r.a.), Kur’ân-ı kerîmi eline alır, yüzüne sürer ve “Rabbimin kitabı,
Rabbimin kelâmı” diye ağlardı.

Hz. Âişe’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte, “Mü’mine diken (batması) veya daha büyük musîbet
isabet ederse, O (Günahlarına) keffârettir.”

Teravih namazının Hulefâ-i râşidîn ve Eshâb-ı kirâm zamanında da yirmi rek’at kılındığını rivâyet
eden Tâbiînden birçok âlimden biri de İbn-i Ebî Muleyke’dir.

Mekruh vakitlerde (güneş doğarken, tam tepede iken ve güneş batarken) namaz kılmanın mekruh
olduğunu bildiren bir`rivâyeti de vardır.

Şu hadîs-i şerîf de onun rivâyetlerindendir. Resûlullah (s.a.v.) “Kim hesaba çekilirse azâb edilmiş
olur” buyurdu. Hz. Âişe, (Allahü teâlâ “İşte böylesi kolay bir hesaba çekilir” (İnşikâk sûresi 8)
buyurmuyor mu?) diye sorunca “Bu senin dediğin arzdır (Amellerin sahiplerine arz olunmasıdır) yoksa
her kim ince hesaba çekilirse helâk olur” buyurdu.

 1) Tehzîb-üt-tehzîb cild-5, sh-306
2) Tezkiret-ül-huffâz cild-1, sh-101
3) Miftâh-üs-se’âde cild-2, sh-19
4) El-A’lâm cild-4, sh-102
5) El-Menhel-ül-Azb-ül-mevrûd şerh-i Süneni’l-İmâmi ebî Dâvud cild-1, sh-152
6) Vefeyât-ül-a’yân cild-3, sh-62, cild-4, sh-129

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Ehli Sünnet Alimleri, Selef Alimleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: