İlim Öğrenmesi Ve İnkişafı

Zehebî babasından öğrendiklerinin yanında çok ciddi ve uzun bir tahsil hayatı geçirmiştir. Öyle ki onun öğrenme metodunu takip eden herkes onun neden bu denli allâme oluşunu kavrayaca ktır.
Zehebî, ilk medrese tahsiline daha tıfıl iken başlamıştır. Kendisini n bildirdiğine göre ilk hocası Büsbüs lakabıyla anılan Halepli Alaeddin Ali b. Muhammed olup dört yıl bu zatın derslerin e devam etmişti. [20]
Sonra Zehebî, Mes”ud b. Abdillah es-Salihî’ye okumaya gidip Kur’anı yirmi kadar hatimle ikmal ettiğini, bu şeyhin küçük çocuklara çok merhametl i davranıp gayet iyi ahlak verdiğini anlatır. [21]


Artık Zehebî, ilmin tadını almıştır. Bundan sonra durup dinlenme bilmeden bin kırk, cet 1040 şeyhten ders alıncaya kadar tükenmez bir sabır, coşkun bir aşk ve şevkle okumasını ikmal etmeye çalışır.
Zehebî, kendisini n nasıl okuduğuna dair hususi bir ma’lürnat vermiyors a da, onun Mucemüş-Şüyüh, Marifetin Kurra, Siyer’i A’la-mün Nübelâ ve Tarihü’l İslam’ının son cildinde kafi derecede bilgi mevcuttur . Ben bunları oralarla karşılaştırarak Beşşar Avvad Ma’ruf un tertibine göre tahsilini kısaca sunuyorum .
Devrindek i bütün ilimleri Öğrenmesine rağmen Zehebî’nin bilhassa üç ilimde derinleme sine bir eğitimi gözlenir. Bunlar sırasıyla;
1- Kîraat
2- Hadis
3- Tarih, olarak özetlenebilir.
Kıraat İlmi: Muceminde bildirdiğine göre Zehebî 691 yılında bir gurup arkadaşıyla o zamanın en meşhur Kurrası sayılan Cema-lüddin Ebî İshak İbrahim b. Dâvûd el-Askalanî’ye gitmiş ve “Cem’ul Kebiri” okumuş, sonrada Kıraat’ı Sebâ’ya başlayıp Kasas suresini henüz bitirmiştik! Şeyh 692 yılında felcinin ilerlemes i ile vefat etti, bu yüzden Kıraat tahsili yarım kalmıştır. Yine bu esnada el-Cem’ül Kebiri okuduğu Şeyh Cemalüddin Ebû İshak’tan Ed-Dâni’nin “Et-Te-ysir” adlı eserinden yedi İmam’ın kıraatini hatmetmiş. “Hirzü’l Ema-ni” adlı Şatıbî’nin eserinide okumuş ve henüz yaşı yirmi civarında iken Kıraat ilmini ve usulünü iyice öğrenmişti. Şeyh Şihabüddin Mu-hammed b. Ahmed kendisini imtihan edip Zehebî’ye kendi merviy-yatmın icazetini vermiştir.
Zehebî bu fende çalışmalarını kesintisi z sürdürüp daha öğrenci iken 691 yılında tecvid ilmine dair “el-Mukaddime” adlı eseri Mu-hammed b. Cevherden nakille yazmıştır.
Şeyh Mecdüddîn Ebî Bekr, Muvaffaku ddin b. Mansur, Muhammed b. Mansur’dan da Kıraatı-Seb’ayı okuduğu gibi, Şeyh Ömer b. el-Kav-vas’tan da “El-Mebhec fi kıraatisseba” ve İbni Mücahid’in “Es-Seb’a” ve ‘”Şatıbıyye” yide okumuştur.
Hicri 692 yılında Şeyhi Şemsüddin Muhammed b. Abdilaziz hastalanınca Kurra olarak yerini Zehebî’ye devretti ki bu onun ilk hocalığıda olmuştur. Ama ilim aşkı onu bir yıl bile bu işte durdurama mıştîr.
Zehebî Hicri 693’te Ba’lebek şehrine gittiğinde, Hakim’den resmi izin almadı gerekçesi ile Kıraat dersinden Muhammed b. Ahmed b. Ali tarafından engellend iğimde bu zatı anlatırken kaydeder. [22]

[20] Mucem terceme no: 555 cilt 2/52 Zehebî bu zatı insanların hat sanatını en İyi yapanı, çocuk eğitimini en iyi bileni idî diye över, Hicri 690 da vefat etmiştir. Harîrî’nin şiirini Zehebîye isnadı ile ezberletm iş
[21] Mucem Terceme no: 917.
[22] Zehebî Kurraü’l-Kebir Terceme no 732.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Hafız Zehebi, İlim Öğrenmesi Ve İnkişafı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: