ABDULLAH BİN DÎNAR

Tâbiînin büyük hadîs âlimlerinden. Künyesi Ebû Abdurrahman el-Umrî, el-Medenî’dir. Doğum târihi
kesin olarak bilinmemektedir. 127 (m. 744) yılında vefât etmiştir. İbn-i Ömer’in azadlı kölesidir.

Zamanın en meşhûr âlimlerinden, bilhassa yetişmiş olduğu Eshâb-ı kirâmdan İbn-i Ömer, Enes
bin Mâlik’ten (r.a.), ayrıca Süleymân bin Yesâr, Ebî Sâlih bin Semmân’dan ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet
etmiştir. İmâm-ı Nesâî onu müskirûn’dan (Çok hadîs rivâyet edenlerden) kabul eder. Kendisinden,
Mûsâ bin Ukbe, Mâlik, oğlu Abdurrahman, Nâfî el-Kureşî, Süfyân-ı Sevrî, Süfyân bin Uyeyne, Muhammed bin Sûkâ gibi âlimler hadîs rivâyet etmişlerdir. Hadîs âlimleri onu sika (güvenilir) kabul etmişlerdir.
Rivâyetleri meşhûr hadîs kitabları olan Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır.

Abdullah bin Dinar’ın yalnız bir tek Sahâbîden rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerin başka âlimlerin rivâyetlerinde geçen lafzî (sözlü) delilleri vardır. Ebû Sâlih’den, onun da Ebû Hüreyre’den bildirdiği şu hadîsi şerîf bunlara bir örnektir. Peygamber efendimiz buyurdu ki: “İmân altmış küsur şu’bedir. Haya da
imânın bir şu’besidir.” Bu hadîs-i şerîfin hem mânâsında, hem de lâfzında âlimler ittifak etmiştir.

Abdullah bin Dinar hazretleri, ahlâkça da Tâbiînin en ileri gelenlerinden idi. Ebû Hamza bir gün
kendisinden nasîhat istediği zaman buyurmuştur ki: “İnsanlardan uzak, yalnız olduğunda da her zaman
Allah’tan kork, beş vakit namazını cemaatle kıl. Yönünü harâma çevirme ki, böylece her hâlinle Allahü
teâlâ’ya yaklaşanlardan olursun.”

Abdullah bin Dinar hazretlerinin bizzat Sahâbeden aldığı hadîs-i şerîflerden birisi: “Ay (Şaban ayı)
yirmidokuz gündür. Hilâli görmedikçe oruç tutmayınız. Hilâli görmedikçe bayram etmeyiniz. Eğer
ufkunuz bulutlanmış bulunursa sayıyı otuza tamamlayınız.”

“Herhangi bir kimse din kardeşine “Ey kâfir” derse bu tekfîr sebebiyle ikisinden biri muhakkak
küfre döner. Eğer o kimse dediği gibi ise ne a’lâ! Aksi takdirde sözü kendi aleyhine döner.”

“Ey kadınlar cemaati! Sadaka verin! İstiğfârı da çok yapın! Çünkü ben ekseriyetle Cehennemliklerin
sizlerden olduğunu gördüm.”

 1) Tezkiret-ül-huffâz cild-1, sh-125
2) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-5, sh-626
3) Tehzîb-ül-esma ve’l-luga cild-1, sh-264
4) Mîzân-ül-i’tidâl cild-2, sh-417
5) Tehzîb-ut-tehzîb cild-5, sh-201
6) El-Menhel-ül-azb-ül-mevrûd cild-2, sh-286
7) Hilyet-ül-evliyâ cild-10, sh-162

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Ehli Sünnet Alimleri, Selef Alimleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: