ABDULLAH BİN BÜREYDE

Tâbiîn devrinin hadîs âlimlerinden. İsmi Abdullah bin Büreyde bin Hasîb el-Eslemî’dir. Künyesi
“Ebû Sehl”dir. el-Mervezî, Merv kadısı, el-Eslemî lâkabları ile tanınmaktadır. 14 (m. 635) târihinde
Kûfe’de Hz. Ömer’in halifeliği zamanında doğdu. Basra’da yaşadı. Merv şehrine kadı olarak tayin edildi
ve 115 (m. 707) târihinde orada vefât etti.

Abdullah bin Büreyde, Tâbiînin sika (güvenilir) râvilerinden olup, hadîs ilminde büyük bir âlimdir.
O, Eshâb-ı kirâm’dan Abdullah İbn-i Mes’ûd ile görüşmüştür.

Ebû Hâtem ve diğer âlimler O’nun sika (güvenilir) olduğunu bildirdiler, İmâm-ı Vekî diyor ki, “Abdullah’ın
ikiz kardeşi Süleymân ondan daha çok övülmüştür ve hadîs bakımından en sahih olan odur
demişlerdir.” O, babasından, İbn-i Abbâs’tan, İbn-i Amr’dan, Abdullah bin Amr’dan, İbn-i Mes’ûd’dan,
Abdullah bin Muğfel’den, Ebû Mûsâ el-Eş’arî’den, Ebû Hüreyre’den, Hz. Aişe’den, Semre bin
Cündeb’den, Hz. Muâviye’den, Mugîre bin Şu’be’den, Da’fel bin Hanzala’dan, Beşîr bin Ka’b’dan, Hamîd
bin Abdurrahman el-Himyerî’den, Ebül-Esved Dûeli’den, Hanzala bin Ali el-Eslemî’den, İbn-i
Müseyyeb’den, İmrân bin Hüseyin’den, Yahyâ bin Ya’mer’den ve diğer bir çok hadîs âlimlerinden hadîs-i
şerîf rivâyet etmiştir. Ondan da Beşîr bin Muhacir, Sehl bin Beşîr, Sev’âb bin Utbe, Huceyr bin Abdullah,
Hüseyin bin Zekvân, Hüseyin bin Vâkıd-il-Mervezî, Dâvûd bin Vâkıd-il-Mervezî, Dâvûd bin Ebil’-Furat ve
iki oğlu Sahr ve Sehl, Sa’îd bin Cerîrî, Mâuriye bin Abdülkerîm es-Sekafî, Mukâtil bin Hayyâm, Merv
Kadısı Hüseyin bin Vâkıd, Sa’d bin Ubeyde, Abdullah bin Ata el-Mekkî, Ebû Tîbe Abdullah bin Müslim
el-Mervezî, Ebu’l-Münib Abdullah bin Abdullah el-Atakî, Osman bin Gıyâs, Ali bin Süveyd bin Mencuf,
Kâtâde, Kehmes bin el-Hasan, Mâlik bin Mugul, Muharrib bin Dessâr, Mutrul-Verâk, Velîd bin Sa’lebe
gibi bir çok âlimler hadîs-i şerîf almışlardır. Kendisinden, çok kimseler ilim öğrenmiştir.

Rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte Peygamberimiz (s.a.v.), “Ben sizi (İslâmın ilk zamanlarında) kabirleri
ziyâretten men etmiştim. Artık onları ziyâret edin.” buyurdular.

 1) El-A’lâm cild-4, sh-74
2) Tehzîb-ut-tehzîb cild-5, sh-157
3) Mîzân-ül-İ’tidâl cild-2, sh-396
4) Tezkîrât-ül-huffâz cild-1, sh-102
5) Tabakât-ı İbn-i Sa’d cild-7, sh-221

Reklamlar
Explore posts in the same categories: Ehli Sünnet Alimleri, Selef Alimleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: