İlim Adamlarının İmam Tahâvî Hakkında Söyledikleri

İbn Asakir “Tarih”inde (VII, 368) naklettiğine göre İbn Yunus şöyle demiştir: “(Tahâvî) Güvenilir, rivayeti sağlam, fakih, oldukça akıllı ve geriye benzerini bırakmamış bir kişidir.” 

İbn Hacer “el-Lisan” (I, 276)de naklettiğine göre Mesleme b. el-Kasım “es-Sıla” adlı eserinde şöyle demiştir: “Güvenilir, sağlam, oldukça değerli, fakih, ilim adamlarının farklı görüşlerini iyi bilen, tasnifi basiretli bir kimseydi.”

 

 

İbnu’n-Nedim “el-Fihrist” (260)de: “O ilim ve zühdü itibariyle zamanında eşsizdi.” 

“el-Cevahiru’l-Mudiyye”de belirtildiği gibi İbn Abdi’l-Berr şöyle demiştir: “Kûfe’lilerin siyretini, haberlerini ve fıkıhlarını, insanlar arasında en iyi bilmekle birlikte, bütün fukahânın görüşleri hakkında da bilgili idi.” 

İmam es-Sem’anî de “el-Ensâb” adlı eserinde (VIII, 218) şöyle demektedir: “İmamdı, güvenilir ve sağlam bir kimseydi. Fakih ve alimdi. Geriye kendisine benzer kimse bırakmadı.” 

İbnu’l-Cevzî “el-Muntazam” adlı eserinde (VI, 250) şöyle demektedir: “Oldukça sağlam, kavrayışlı, fakih ve akıllı bir kimse idi.” Torunu da aynı şeyleri söylemiş ve şunları ilave etmiştir: “Fazileti, doğruluğu, zahidliği ve veraı ittifakla kabul edilmiştir.” 

İbnu’l-Esîr de “el-Lubâb” adlı eserinde (II, 276) şunları söylemektedir: “O imamdı, hanefî mezhebine mensub fakihdi. Güvenilir ve rivayeti sağlam bir kişiydi.” 

İmam ez-Zehebî “Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ” (XV, 27)de şunları söylemektedir: “İmam, allame, büyük hafız, Mısır diyarının muhaddisi ve fakihi…” Daha sonra şunları söylemektedir: “Bu imamın te’liflerini tetkik eden bir kimse onun ilimdeki mevkiini ve bilgilerinin genişliğini çok iyi anlar.” 

“Büyük Tarih”inde (Tarihu’l-İslam) otuzüçüncü tabakada (kilerden söz ederken) şunları söylemektedir: “Fakih, muhaddis, hafız, ileri gelen bir kimse idi. Güvenilir, sağlam bir ravi, fakih ve akıllı idi.” “Tezkiratu’l-Huffaz” adlı eserinde de (s. 808)de onun biyografisini kaydetmiştir. 

es-Safdî “el-Vafî bi’l-Vefeyât” (IIV, 9)da şunları söylemektedir: “Güvenilir, üstün, fakih ve akıllı birisiydi. Kendisinden sonra kendisi gibi birisini bırakmadı.” 

el-Yafi’î de şöyle demektedir: “Fıkıh ve hadiste oldukça ileri dereceye ulaşmış, çok faydalı eserler tasnif etmiştir.” 

İbn Kesir de “el-Bidaye”de (XI, 186) şunları söylemektedir: “Hanefî mezhebine mensup fakihtir. Çok faydalı eserlerin müellifidir. Güvenilir ve sağlam ravilerden ve ileri gelen hadis hafızlarından birisidir.” 

Suyûtî “Tabakatu’l-Huffaz”da (s. 337) şunları söylemektedir: “İmam, büyük ilim adamı, hafız ve harkûlade tasniflerin sahibi… güvenilir, oldukça sağlam ve fakih birisi idi. Kendisinden sonra (benzerini) bırakmadı.” 

ed-Davudî “Tabakatu’l-Müfessirîn”de (I, 74) şunları söylemektedir: “İmam, büyük alim ve hafız…” 

Mahmud b. Süleyman el-Kefevî “Tabakat”ında, -el-Leknevî’nin “el-Feraidu’l-Behiyye”de (s. 31) naklettiğine göre- şunları söylemiştir: “Oldukça üstün değerli bir imamdı, şöhreti her tarafa yayılmıştı. Onun güzel anısı sahifeler arasında dopdoludur. Hadislerde ve haberler bilgisi hususunda imamdı… Oldukça üstün değerli ve itibarlı eserleri vardır.”

Reklamlar
Explore posts in the same categories: İlim Adamlarının İmam Tahâvî Hakkında Söyledikl, İmam et-Tahavi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: