İmam Şafii

İmam Şafii Rahimehulla’ın doğduğu yerin tayininde ihtilaf edilmiştir ve bu konuda birkaç görüş vardır.

1.  Şam’ın Filistin bölgesindeki Gazze

2. Filistin’in Askalan şehri

3. Yemen

4. Mekke

Tabakat yazarlarının çoğu İmam Şafii’nin Gazze’de doğduğu görü­şünde ısrar etmektedirler. Rivayetler ise Hicretin 150. yılında doğduğunda ittifak etmektedirler ki bilindiği üzere İmam Ebu Hanife bu yılda vefat etmiştir.

İmam Şafii’nin nesebi ile ilgili olarak tabakat âlimlerinin çoğunluğu, onun Benû Muttalib soyundan geldiğini söylemektedirler. Nesebi, Muhammed b. İdris b. Abbas b. Osman b. Şafii b. Saib b. Ubeyd b. Abduyezid b. Haşim b. Muttalib b. Abd’ul-Menaf şeklindedir.

Görüldüğü gibi İmam Şafii’nin nesebi Hz.  Peygamber’le Abd’ul-Menafta birleşmektedir. İmam Şafii’nin dedesi Muttalib Abd’ul-Menafın dört oğlundan (Muttalib, Haşim, Abduşşems ve Nevfel) biridir. Haşim Rasûlullah’in, Abduşşems Emevîlerin, Muttalib İmam Şafii’nin, Nevfel de Cübeyr b. Mut’irn’in dedesidir.

İmam Şafii’nin dedesi Muttalib’in kardeşi Haşim’in oğlu Şeybe’yi Medine’den dayılarının yanından Mekke’ye getirdiğinde, Şeybe’nin üs-tübaşı perişan olduğundan ötürü her sorana kölesi olduğunu söylemiş ve bu nedenle Şeybe’ye Muttalib’in kölesi mânâsına gelen Abduimuttalib adı verilmiştir.

İmam Şafii’nin nesebi neseblerin en şereflisidir. Bidayetinden beri MuUaliboğullanyla Haşimoğulları birdirler. Cahiliyye döneminde Abduş-şemsoğu 11 arına karşı hep bir yumruk gibi olmuşlardır. İslâm’da da bunun etkisi şu iki şekilde görülmüştür.

1.  Kureyşliler Hz. Peygamber’e ve Haşimoğullan’na ambargo uygu­ladıkları zaman, Muttaliboğullan’nın hem kâfirleri hem de mü’minleri Hz. Peygamber’in ve Haşimoğulları’nm yardımına koştular, onlarla beraber eziyetlere göğüs gerdiler.

2.  Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim’de geçen ‘Aldığınız ganimetlerin beştebiri Allah içindir ki Peygamber’e, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır…’ (Enfal/41) ayeti muvacehesinde Muttalibo-ğulları’nı ganimetin beştebirinde Haşimoğulları’na ortak kılmıştır. Fakat Abduşşemsoğullan ile Nevfeloğulları’na ganimetin beştebirinden pay. vermemiştir.

Cübeyr b. Mut’im’den şöyle rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Zcvu’l-Kurba (=en yakın akrabalar)ın payını Hayber ganimetinden çıkarıp ITaşinıoğulIanyla MuttaliboğuIIarı’na dağıttığı zaman Osman b. Affan ile birlikte kendisine şöyle sorduk: ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Hasimoğulları’ndan olan yakınlarına bir itirazımız yok; zira onların fazileti inkâr edilemez ve Allah seni onlardan kılmıştır. Ancak siz MuttaliboğuIIarı’na pay verdiniz, bize ise (Abdüşşemsoğullanyla Nevfeloğulları’na) birşey vermediniz. Oysa size akrabalık derecemiz onlarla birdir1. Bunun üzerine Hz. Peygamber ‘Onlar (Muttaliboğulları) ne cahiHyye döneminde ne de İslâm döneminde bizden ayrılmadılar. Haşimoğullarıyla Muttaliboğulları şunun gibidirler’ dedikten sonra iki elinin parmaklarını birbirine geçirdi”.

Bu nedenle İmam Şafii de ganimetin beştebirinden zevi’l-kurba olmak itibariyle pay istemiş ve bu isteği kabul edilmiştir.

İmam Şafii’nin annesi Ezd kabilesindendir. Annesinin Kureyş’ten geldiğini bildiren rivayet ise şazzdır. Çünkü İmam Şafii’nin soyu hakkında gelen tüm rivayetlerde annesinin Ezd kabilesinden olduğu yazılıdır. Açıkça ortaya çıkmıştır ki İmam Şafii Kureyş soyundan gelmiştir ve fakir bir ailedendir. O daha küçük bir çocukken babası vefat etmiştir. Annesi onu alıp asıl memleketi olan Mekke’ye getirmiştir. O her zaman oğlunun soyunun kaybolmasından korkardı.

İmam Şafii keskin zekası sayesinde Kur’an-ı Kerim’i kısa bir sürede hıfzetmiş ve Kur’an’ı ezberledikten sonra Hz. Peygamber’in hadîslerini ezberlemeye koyulmuştur.  O her zaman  muhaddislerin  meclislerine gidip hadîs ezberlerdi. Sonra unutmamak için çamurdan yapılmış taşlara ve bazen de derilere ezberlediği hadîsleri yazmaktan geri kalmazdı. Bununla beraber fasih Arapça’yı öğrenmek için sürekli gayret göstermiş ve bu itibarla Mekke’yi terkedip, çölde ikamet eden Huzeyl kabilesinin içinde birkaç sene kalmıştır. (İbn Kesir onun çölde 10 sene kaldığını belirtmektedir.)

Reklamlar
Explore posts in the same categories: İmam Şafii

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: