İbn Kayyım’ın Öğrencileri

Daha hocası hayatta iken pek çok büyük âlim İbn KayyinJ’den vefatına kadar tahsil gördü ve ondan yararlandı. Bazı öğrencilerini sayacak olursak:

1-  Hafız Zeynüddîn Ebu’l-Ferec Abdurrahman b. Ahmed b. Receb el-Bağdadî ed-Dımeşkî el-Hanbelî: Âlim, zahid, örnek, sika bir şahıstır. Hadis, fıkıh ve tarih konularında pek çok faydalı eser vermiştir. Hocası İbn Kayyim ölünceye kadar derslerine devam etmiştir. îbn Receb el-Hanbelî diye meşhur olan bu âlim 795 h./1392 m. senesinde vefat etmiştir.

2- Hafız îmadüddin İsmail b. Ömer b. Kesir el-Basrî ed-Dımeşkî: Şam’­da yetişti ve Şam’ın ileri gelen âlimlerinden ders aldı. Özellikle hadis ilmine yöneldi ve hadis metinleri ile râvileri hakkında pek çok şey okudu. Pek çok eseri olan bu âlimin, İbn Kesir Tefsiri diye şöhret yapan tefsiri ve bir tarih kitabı olan eî-Bidaye ve’n-Nihaye’si oldukça meşhur iki eseridir. Zehebî, Mu’cem’mde onu İmam, müfti, muhaddis, mahir, fakih, çok dal­da uzman ve işini iyi yapan, müfessir biri olarak nitelemektedir. 774 h./I372 m. senesinde vefat etmiştir.

3-  Hafız Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Makdisî el-Cemaîlî es-Salihî: Hadis ve hadis türlerine, râvilere ve hadislerin illetleri­ne özen gösterdi. Fıkıh öğrendi, fetva verdi, ders okuttu, bilgi devşirdi, kitap yazdı. İlmin-çeşitli dallarıyla uğraştı ve çeşitli branşlarda eserler ver­di. Zehebî: “Onunla her buluşmamda mutlaka ondan bir şey öğrenmişim-dir.” diyor. 744 h./1343 m. senesinde vefat etmiştir.

4-  Şemsüddin Ebu Abdillah Muhammed b. Abdülkadir en-Nâbulusî el-Hanbelî: Nâbulus’da doğdu ve orada Abdullah b. Muhammed b. Yu­suf dan ders gördü. Hafız el-Alâî, Şeyh İbrahim gibi sayılamayacak kadar çok âlimden okudu. îbn Kayyim’le arkadaşlık kurdu, ondan fıkıh öğren­di ve eserlerinin ekserisini kendisinden okudu. Pek çok ilim bildiği için kendine “Cennet11 denirdi. Çünkü cennette herkesin istediği vardır. Onda da her talebenin istediği bulunmaktaydı. 797 h./1394 m. vefat etmiştir.

5-  Oğlu İbrahim: Zehebî, Mu’cem’inde: “Babasından fıkıh öğrendi, Arapçayla meşgul oldu, hadis dinledi, ilim okudu ve ilimle meşgul oldu.” diyor. îbn Kesir ise “Nahiv ve fıkıhda babasının metodu üzere ileri derece­de bilgi sahibi bir zattı.” diyor. 767 h./1365 m. senesinde vefat etmiştir.

6-  Oğlu Şerefüddin Abdullah: Babasının yerine geçip Sadriye Medre­sesinde ders verdi.   [5]  

[5] İbn Kayyim el-Cevziyye, Za’du’l-Mead, İklim Yayınları: 1/19-20.

Reklamlar
Explore posts in the same categories: ibn kayyım el cevziyye, İbn Kayyım'ın Öğrencileri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s


%d blogcu bunu beğendi: